Achtergrond MBSR

Achtergrond van Mindfulness Based Stress Reduction

De Amerikaan Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulness- of aandachttraining zoals die in Nederland nu wordt aangeboden. Hij werkte in het academisch ziekenhuis van de universiteit van Massachusetts, waar het hem opviel dat chronische patiënten die medisch gezien uitbehandeld waren, vaak tussen wal en schip vielen. Zij kregen te horen dat ze maar moesten ‘leren leven’ met hun klachten, maar niemand kon hen uitleggen hoe.
Kabat-Zinn is van oorsprong moleculair bioloog en daarnaast ervaren in meditatie en yoga. Met die ingrediënten ontwikkelde hij een training met als doel patiënten middelen te geven waardoor ze zelf iets aan hun gezondheid en de beleving ervan konden (blijven) doen. Centraal in zijn benadering staat het ontwikkelen van de kwaliteit van aandacht.

In 1979 gaf Kabat-Zinn bij het ziekenhuis van zijn universiteit de eerste MBSR training. Het programma werd ook in andere ziekenhuizen aangeboden. Heel verschillende patiënten bleken baat te hebben bij de benadering. Sindsdien hebben er al duizenden mensen over de hele wereld de training gevolgd en geleerd op een nieuwe manier met de dringende zaken in hun leven om te gaan.

Sindsdien is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van Mindfulnesstraining zoals hij die heeft ontwikkeld. Onderzoek laat zien dat mindfulness effectief is zowel bij heel uiteenlopende groepen mensen. Mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en brengt positieve veranderingen teweeg in cognitief en neurobiologisch functioneren. Tevens transformeert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Deze brede werkzaamheid zorgt ervoor, dat mindfulness geschikt is voor veel verschillende knelpunten en problemen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat mindfulness positieve veranderingen teweeg brengt bij een grote hoeveelheid verschillende psychische stoornissen en medische aandoeningen.
Lees meer over de effecten van Mindfulness.

Reacties zijn gesloten.